Welkom!

Elke zondagmorgen om 10.00 uur hebben we een samenkomst in de Pukkel.

Tijdens deze dienst is er ruimte voor aanbidding, persoonlijk getuigenis, verkondiging, gebed en vieren we avondmaal.

Op de woensdagavond komen we in de Pukkel samen voor een bidstond.

Onze sprekers

Afwisselend hebben we sprekers van buitenaf en uit ons eigen midden.

Informatie

Om kennis te maken met de Christengemeente bent u van harte welkom in de samenkomst op zondagmorgen. De diensten beginnen om 10.00 uur.

kinderen/jeugd

Op dit moment zijn we aan het voorbereiden om tijdens de diensten de Crèche en jeugddiensten weer vorm te gaan geven,  om te beginnen om de week.  Deze worden gehouden in de naburige Christelijke basisschool “de Rank”

In het agenda /sprekers overzicht van de diensten vermelden we wanneer dit is.