Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

Iedere week is er creche (in Chr. basisschool de Rank)

*De  jeugddienst (groep 3 tm 8) is om de week.  (ook in Chr. basisschool de Rank)

De Bidstonden en Thuiskringavonden zijn op de woensdagavonden.

 

Zondag 5 Mei: Piet en Marleen Hildering

Woensdag 8 Mei: Bidstond (19.30-20.30)

Zondag 12 Mei: Florens van der Spek*

Woensdag 15 Mei:  Thuiskring  (19.45-21.30)

Zondag 19 Mei: Anton Doornenbal

Woensdag 22 Mei: Bidstond  (19.30-20.30)

Zondag 26 Mei: Barend Stravers*

Woensdag 29 Mei: Thuiskring  (19.45-21.30)

Zondag 2 Juni:  Chris Snoep

Woensdag 5 Juni: Bidstond  (19.30-20.30)

 

 

* tevens jeugddienst (groep 3 tm 8) in de Rank.