Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

Iedere week is er creche (in Chr. basisschool de Rank)

*De  jeugddienst (groep 3 tm 8) is om de week.  (ook in Chr. basisschool de Rank)

De Bidstonden en Thuiskringavonden zijn op de woensdagavonden.

 

Zondag 4 Augustus: Jacob de Leeuw

Zondag 11 Augustus: Bas de Jong

Woensdag 15 Augustus: Bidstond

Zondag 18 Augustus: Piet en Marleen Hildering

Zondag 25 Augustus: Wouter Spoor

Woensdag 28 Augustus Bidstond