Woensdag 21 & 28 Juni houdt de Christengemeente 2 informatieavonden. Het thema van deze avonden is “de doop”.
Uit ervaring weten we dat er veel vragen bestaan over de doop. We vinden het daarom belangrijk om samen te kijken naar het voorbeeld van Jezus en te bestuderen wat de bijbel zegt over dopen. De avonden hebben een open karakter waarbij voldoende ruimte is voor persoonlijke vragen. Iedereen die hierover nadenkt of hier meer over wil weten is uitgenodigd deze avonden vrijblijvend bij te wonen.
De avonden worden 21 en 28 Juni gehouden in buurtgebouw “de Pukkel”, Blommendaal 4 te Meerkerk.
Om 20.00 uur staat de koffie klaar.