jolanda1

Ik ben Jolanda Timmer, getrouwd met Leo en samen hebben wij vier kinderen, Jesse, Petra, Thijs en Daniël. Ik ben opgegroeid in een gezin met drie kinderen waarvan ik de middelste ben. Wij gingen naar een kerk waar ik een Godsbeeld heb ontwikkeld waarin ik God zag als en heel strenge God, waar ik heel erg mijn best voor moest doen om goed te leven. En dit lukte niet altijd…

Toen ik 18 jaar was zijn wij als gezin verhuisd en kwamen we in een andere kerk. Ik kreeg verkering met Leo en samen waren we serieus op zoek naar onze weg met God. We gingen naar allerlei christelijke conferentie’s en ik ontdekte dat ik niet mijn best hoefde te doen om goed genoeg te zijn voor God maar dat de Here Jezus dit al voor mij heeft gedaan. Zijn sterven op Golgotha heeft ervoor gezorgd dat ik bij God mag horen. Ik wist dit nu wel maar toch twijfelde ik steeds weer of ik nu wel echt een kind van God was. Had ik nu de Heilige Geest ontvangen of toch niet?

Bij de gedachte dat ik misschien toch nog geen kind van God was en bij de wederkomst van Jezus ik niet mee mocht naar de hemel, kreeg ik het spaans benauwd. Op een avond, toen ik weer zo’n angst had, bad ik tot God of Hij mij wilde laten zien dat ik bij Hem hoorde en dat ik Zijn Kind mocht zijn. Ik dacht ik doe de bijbel zomaar ergens open en lees wat God daar tot mij zegt. Ik las het laatste gedeelte van 1 Samuël 21. Het ging erover dat David zich als een gek gedroeg zodat de koning die hem gevangen wilde nemen, hem liet gaan. Ik dacht wat moet ik hier nu mee en ik zei dit ook tegen God en ik dacht ik doe nog eenmaal mijn bijbel open en toen deed ik de bijbel open bij Psalm 34. En wat staat er boven deze psalm, “de psalm die David schreef, nadat hij zich als een gek had voorgedaan bij de koning”. Ik moest huilen van blijdschap, dat God mij zo geantwoord had en liet zien hoeveel Hij om mij geeft want Psalm 34 is een psalm vol bemoediging, er staat onder andere in “de rechtvaardigen roepen en de Heere hoort en Hij redt hen uit al hun benauwdheden”.

Het was een geweldige bemoediging voor mij. Ik had dit nog nooit zo gedaan, zomaar mijn bijbel opendoen en kijken wat God zegt, ik doe het ook bijna nooit weer maar deze keer had God mij op deze manier geantwoord. Hij is zo bijzonder en leidt ons steeds weer op andere manieren.

Toen we een aantal jaren getrouwd waren en inmiddels drie kleine kinderen hadden ging Leo voor twee weken naar Ethiopië en ik was altijd heel bang ‘s nachts als Leo er niet was. De nacht voordat Leo naar Ethiopië ging kon ik niet slapen en voelde me heel onrustig. De dagen erna kon ik niet meer eten, niet meer slapen en ik ging steeds in mijn bijbel lezen en ik dacht “zie je nu wel, ik hoor niet bij God”. Alles wat ik las zag ik als bevestiging dat ik niet bij God hoorde. Op andere momenten dacht ik weer dat God helemaal niet bestond, dat ik het allemaal maar verzonnen had, mijn gedachten waren helemaal in de war.

Op aanraden van vrienden ging ik naar de huisarts en ze zei direct na mijn verhaal gehoord te hebben, “je bent depressief”. Nou, ongeveer alle symptomen die hier bij horen waren op mij van toepassing. Ik kreeg medicijnen en die hielpen wel goed maar ik werd er erg slaperig van. Na een aantal maanden begon ik de medicijnen af te bouwen omdat ik van die slaperigheid af wilde maar de symptomen van de depressie kwamen al snel weer terug, dus weer terug aan de medicijnen.

In deze tijd zaten we nog in dezelfde kerk, maar door onder andere ontmoetingen met andere christenen en het doen van de alpha-cursus begonnen we sommige dingen anders te zien dan dat we altijd in de kerk hadden geleerd. Leo had in de bijbel ontdekt dat de mensen in de bijbel gedoopt werden nadat ze tot geloof waren gekomen (en dus niet als baby). En nadat hij aan God had gevraagd “als U wilt dat ik me laat dopen, baant U dan maar de weg”, kwamen we op een bijzondere manier in een evangelische gemeente terecht. Ik was namelijk net, vanwege mijn depressiviteit, begonnen met gesprekken bij Eleos, christelijk RIAGG en terwijl ik een gesprek had, ging Leo in het park wandelen met ons, toen nog, jongste zoontje. Hij kwam daar mensen tegen die aan het evangeliseren waren en zij vroegen aan Leo of hij in God geloofde en of hij gedoopt was. Dit was ongeveer twee weken na zijn gebed, op een dinsdag. De dag erna was er een dienst SUPRAin die gemeente en Leo ging erheen en heeft zich omdat daar de mogelijkheid voor was, die avond laten dopen, zonder van te voren te weten dat er een uitnodiging zou komen om gedoopt te worden.

Twee mensen van deze gemeente kwamen vrijdags bij ons thuis voor een “follow up” gesprek voor Leo. Maar ik had veel meer vragen dan Leo, want hij had alles onderzocht in de bijbel en ik vertrouwde erop dat dat klopte. Maar nu lieten deze mensen mij deze dingen in de bijbel zien en mij zelf lezen. En nu ik het zelf in de bijbel las, landde het in mijn hart. Ik vertelde ook over mijn onzekerheid of ik wel de Heilige Geest had ontvangen. Zij zeiden, als je de Heilige Geest ontvangt kan je in nieuwe tongen spreken, een speciale taal door God gegeven, om je zelf op te bouwen in het geloof. Ik dacht, als ik dat nu eens zou ontvangen, dan weet ik het zeker dat de Heilige Geest in mij woont. Zij baden voor mij en ik ontving deze gave. Ik was zo blij en heb me zondags ook laten dopen. Ze baden ook voor genezing van mijn depressie, ik ben toen weer gestopt met de medicijnen.

Daarna kreeg ik nog wel gedachten die mij aanklaagden, zoals eerst, maar als ik dan in tongentaal ging bidden, stopten deze gedachten. Ik deed dat steeds tot ik na enige tijd opeens dacht: “hé, ik krijg die gedachten helemaal niet meer.” Het is ook niet meer teruggekomen en het is ondertussen 15 jaar later.

Ik geloof overigens dat je de Heilige Geest ontvangt als je je bekeert hebt tot God, je zonden beleden hebt en voor Hem gaat leven. Maar ik geloof dat God zag wat ík nodig had en dat Hij mij op deze bijzondere manier geleid heeft. Hij is een God die ons ieder persoonlijk ziet, onze noden ziet en als wij Hem oprecht om hulp vragen geeft Hij die hulp ook! En Hij geeft vaak uitkomst op een manier die geen mens had kunnen bedenken dat het zo zou gaan. Er staat in de bijbel “Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten” en dit heb ik steeds weer ervaren. Ik heb heel veel geleerd in deze gemeente maar over sommige bijbelse zaken verschilden wij zodanig van mening, dat wij na ongeveer negen maanden uit deze gemeente zijn weggegaan. Hierna zijn we naar een andere evangelische gemeente gegaan, dichter bij huis. Door omstandigheden is deze gemeente beëindigd en hebben mijn man en ik de “Christengemeente Houten” opgestart en 9 jaar later vanuit Houten “Christengemeente Meerkerk”.

Nu ik dit getuigenis zo aan het opschrijven ben, verbaas ik me er weer over dat God, die zo groot is (er staat in Jesaja 40:12 dat God de wateren mat met Zijn holle hand), door de Here Jezus, zo dichtbij is gekomen (doordat Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, is de weg tot God weer open). En dat de Here Jezus toen Hij terug is gegaan naar Zijn Vader in de hemel, de Heilige Geest heeft gestuurd, zodat ik -zónder dat ik zelf zo mijn best hoef te doen- kan leven zoals Hij dat wil. En ik ben erachter gekomen dat er geen heerlijker leven is, dan een leven in relatie met Hem.