leo1

(April 2015)  Mijn naam is Leo Timmer, 46 jaar en ben al 24 jaar gelukkig getrouwd met Jolanda. Samen hebben we 4 kinderen Jesse (23), Petra (21), Thijs (18) en Daniël(13). Naast de activiteiten in de Christengemeente ben ik dagelijks actief als adviseurbemiddelaar in de pluimveesector. ‘k Ben geboren op een boerenbedrijf in Meerkerk als vierde kind in een gezin met vijf kinderen. Mijn ouders waren meelevend lid van de plaatselijke kerk waardoor ik met het christelijk geloof opgegroeid ben. Hierdoor heb ik nooit aan het bestaan van God getwijfeld en daar ben ik mijn ouders nog steeds dankbaar voor.

Vanaf mijn kinderjaren ging ik serieus met God om en nam actief deel aan catechisatie, jeugdwerk ect. Op m’n 20e heb ik mijn vrouw Jolanda leren kennen. Tijdens onze verkeringsperiode deden we samen “belijdenis van het geloof” in de kerk. Voor mij was dat op dat moment meer een beamen van de leer van de kerk dan een persoonlijke keuze maken voor Jezus, waarbij ik Hem accepteerde als mijn persoonlijke verlosser die mij een nieuw leven geeft.

In theorie begreep ik het goed, maar ik beleefde dat allemaal niet zozeer. Bijzonder vind ik het dat ik als belijdenistekst meekreeg: Romeinen 1:16: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.”

Persoonlijk geloof is later gaan groeien doordat er mensen op mijn levensweg kwamen waarvan merkbaar was dat ze echt een persoonlijke relatie met de Here Jezus hadden.

Deze mensen wekten bij mij een positieve jaloersheid op door hun manier van geloven en de manier waarop ze daarover spraken. Na ons trouwen was ik op een zogenaamde “praise-avond” van de EO en daar klopte de Heer zo duidelijk aan mijn hart dat ik naar voren ben gegaan na een oproep tot toewijding aan Jezus. Op dat moment werd er met mij gebeden en heb ik hem echt als de Heer van mijn leven binnengelaten.

In deze periode heb ik ook mijn schoonmoeder op vijftigjarige leeftijd op haar sterfbed tot dezelfde overgave zien komen hetgeen een heel diepe indruk op mij heeft achtergelaten. Vanaf toen ben ik, samen met Jolanda, op zoek gegaan naar Gods plan met ons leven. We maakten een periode mee van groei in ons geloofsleven waarin ik mijn dagelijkse werk voor een jaar aan de kant zette om een jaar fulltime bijbelschool te doen. Samen volgden we ook de “Grote Opdracht School” en de Alpha Cursus. Tijdens de “Alpha Cursus” kwam er een sterk verlangen naar meer doorwerking van de Heilige Geest in mijn leven. Hierbij had ik ook een sterk verlangen naar de gaven van de Geest. Nadat ik persoonlijk daarom bad gaf de Heer me ook de tongentaal als gebedstaal, waar ik iedere dag nog dankbaar voor ben.

leo2Dit was ook de periode waarin de Heer me liet zien dat ik me in gehoorzaamheid moest laten dopen zoals dat in de bijbel staat. In onze eigen kerk kon dat niet en ik wist ook niet waar ik dat dan moest laten doen, dus ik zei tegen de Heer: ik ben bereid, als U het wilt, baan maar een weg. Veel sneller dan ik verwachtte kon ik me laten dopen in een bijeenkomst waar ik niet met die bedoeling heenging en waarvan ik niet eens wist dat daar een mogelijkheid was om je te laten dopen. Hierin heb ik zo duidelijk Gods leiding ervaren dat ik me terstond heb laten dopen zonder dat er ook maar één bekende van me aanwezig was, (de meeste van mijn bekenden zouden het er overigens niet mee eens zijn)

Zelfs mijn eigen vrouw Jolanda, die op dat moment depressief was (haar persoonlijke getuigenis kunt u hier lezen) was er niet bij. Binnen één week na mijn doop is zij wonderlijk genezen en heeft ze zich ook in ‘t geloof laten dopen door onderdompeling. In dit proces hebben we heel duidelijk ervaren dat gehoorzaamheid de sleutel is om verder te komen in onze weg met de Heer.

Sinds die tijd hebben we ervaren dat ons leven steeds stabieler is geworden en mogen we nu de Heer dienen in ons gezin, in ons werk en in de gemeente. Het geweldige van het leven met God is dat niet de omstandigheden waarin we leven ons leven bepalen maar onze relatie met de Heer. Net als alle andere mensen in deze wereld hebben we ook nog wel eens te maken met moeilijkheden, (bijv. Daniël, onze jongste zoon is geboren met een open ruggetje met veel bijkomende beperkingen en in de pluimveesector waarin wij ons inkomen verwerven is het de laatste jaren ook niet altijd vanzelf gegaan) maar we weten: ons leven is in Gods hand en niemand zal het daar uit roven.

Wanneer wij onszelf onderwerpen aan Hem door ons aan Hem over te geven en Hem te gehoorzamen dan zorgt Hij absoluut voor ons en gaan we een geweldige toekomst tegemoet! De vreugde die daaruit voortkomt wens ik iedereen die dit leest toe, de Heer zegene u!