(AugustTonus 2015) Mijn naam is Ton Slagboom, 42 jaar en 18 jaar getrouwd met Jantine. Ik heb ervaren – en nu nog steeds – dat God ons naast elkaar heeft gezet. Jantine en ik hebben verschillende karakters en hebben van onze Schepper verschillende talenten gekregen. Die verschillende karakters en talenten vullen elkaar aan en dat beleef ik als het hebben van een “gemeente in het klein”. We genieten van elkaars aanwezigheid en kunnen elkaar positief vermanen tot opbouw van onze onderlinge relatie, tot opbouw van de relatie met onze zoon en tot opbouw van onze relatie met God. De basis van dit alles is LIEFDE en intens dankbaar zijn voor de ontvangen liefde van God, van onze zoon en van mijn partner.

Jezus is belangrijk voor me en dat is Hij al van kinds af aan. Zeer waarschijnlijk vanaf het moment dat ik – als kind – naar “In De Ruimte”-kampen ging (een kinderkamp die door sport en spel en aanbidding de boodschap van Christus doorgeeft aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar). De toen gezongen liedjes en de evangelische sfeer plantte zaadjes in mijn hart en van daaruit ben ik gaan groeien in het geloof.

In mijn dagelijks leven ben ik Functioneel Ontwerper en Senior Consultant bij een softwarebedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties voor het ondersteunen van processen in de Petrolchemie-Branche. Dagelijks is mijn uitdaging een balans te vinden tussen werk en (het met God) leven.

Mijn geloofsbeleving kent bergen en dalen en dat is volledig te koppelen aan mijn balans tussen werk en leven (met God). Wanneer de balans helt naar teveel werken, is mijn geloofsbeleving laag en zo was dat ook in de afgelopen 6 jaar. God heb ik in de afgelopen jaren weinig aandacht gegeven en daardoor ging ik steeds meer een grote afstand tussen mij en God ervaren. Ik wist ook dat God deze afstand niet had gecreëerd maar dat ik dat zelf heb gedaan. Die afstand knaagde aan me en daarom heb ik anderhalf jaar geleden besloten op zoek te gaan naar samenkomsten waarin Jantine en ik gestimuleerd worden om weer actief bezig te zijn met onze persoonlijke relatie met God. Al snel – zelfs door een 011tip van mijn moeder – hebben we zo’n gemeente gevonden en al bouwende aan mezelf en mijn relaties heb ik mij afgelopen maart mogen laten dopen. Deze doop zie ik als een mijlpaal om drempelloos verder te bouwen aan mijn relatie met God, verder te bouwen aan Zijn Gemeente en ter herinnering dat ik nooit meer zo’n onderlinge afstand wil ervaren.

In september vorig jaar heeft Leo Timmer tezamen met anderen “Christengemeente Meerkerk” opgestart. Datgene waar ik juist al jaren naar heb verlangd, het in mijn woonomgeving thuis voelen in een gemeente met een evangelische grondslag. Sinds december ga ik daar wekelijks naar toe en woon ik ook de bidstond en bijbelstudies op de woensdagavonden bij. Dat wat nu plaatsvindt in Meerkerk in deze prachtige “nieuwe” gemeente ervaar ik als een God’s geschenk en ik dank Hem daar dagelijks voor. Christengemeente Meerkerk zie ik als de gemeente waarin ik me thuis mag voelen en waarin ik wil meebouwen aan het uitbreiden van God’s Koninkrijk waarin Zijn Liefde de boventoon voert en niet hoe zondig we zijn. Galaten 5 vers 1 is daar duidelijk in: “Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden.”

In Christus verbonden en welkom in deze warme gemeente.
Ton Slagboom